Individuální trénink

 
individuální trénink je navržený tak, aby zohledňoval především zdravotní stav a výkonnostní možnosti jedince a vlastním tempem a svými možnostmi se přiblioval ke svému individuálnímu cíli.  Pro dosažení těchto cílů používáme různé cvičební pomůcky jako jsou například bosu, trx, činky, overbal, vlastní váha těla aj.